Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
AZ Vobenzim Tərkibi 100% - təbii mənşəlidir

Tərkibi 100% - təbii mənşəlidir

 

Dərman preparatı olan “VOBENZİM”in tərkibinə daxil olan bütün enzimlər 100% təbii tərkiblidir.

“VOBENZİM” – bu çoxkomponentli dərman preparatıdır. Preparatın 7 enzim və 1 vitamindən ibarət unikal kombinasiyasının seçilməsi aparılan uzunmüddətli laborator müayinələrin nəticələrini və eləcə də, kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinə görə optimal nisbətlərin olması enzimlərin yüksək aktivliyinin təminatını və preparatın əsas effektini müəyyən edir.

“VOBENZİM” həbləri bağırsaqda həll ola bilən xüsusi pərdə ilə örtülmüşdür. Belə bir pərdə enzimləri mədə şirəsinin aqressiv təsirindən qoruyaraq, preparatın bağırsaqdan sorulmasını və toxumalara çatdırılmasını təmin edir.

Bütün enzimlər mədədən yox, ancaq bağırsaqdan sorulur və ona görə də orqanizmə müsbət təsir göstərir.

 

Sistemli enzimoterapiya preparatlarının tərkibi. VOBENZİM


Dərman preparatı olan Vobenzim yüksək təhlükəsizliyə malik olub hamilə qadınlara və qadınların laktasiya dövründə də qəbulu məsləhət görülür. 

VOBENZİM preparatının təbii tərkibdə olması xüsusiyyətlərinə görə və digər qrup dərman preparatlarının qəbulu ilə birlikdə yüksək səviyyədə uyğunlaşdığına görə kompleks müalicədə geniş diapazonda istifadə olunur.

Uzun müddət qəbulu zamanı preparata öyrənmə hallarına rast gəlinmir.

 

QEYD: FIP - Federation İnternational Pharmaceutical (Beynəlxalq Farmasevtik Fedarasiya şv); PEP – European Pharmacopoeia Proteolytic (Avropa Farmakopiya Proteolitik şv).

Yuxarı