Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
AZ Vobenzim Preparat haqqında

 

VOBENZİM - bu 100% təbii tərkibli unikal enzim kombinasiyasından ibarət dərman preparatı olub, ginekoloji xəstəliklərin ağırlaşmış forması ilə olan qadın orqanizminin maksimal BƏRPASINI təmin edir.

Xroniki ginekoloji xəstəliklərin və hətta ağırlaşmış gedişli ginekoloji xəstəliklərin kompleks müalicə sxeminə “VOBENZİM”in əlavə olunması məsləhət görülür.

Dərman preparatı olan “VOBENZİM” 2 əsas effektə malikdir: iltihabəleyhinə və immunomodulyator.

Çoxsaylı elmi tədqiqat işlərinin nəticəsi sübut etmişdir ki, “VOBENZİM”in tərkibində olan enzimlər iltihabi prosesin adekvat gedişini və orqanizmin immun cavabını təmin edir.   

İltihabi reaksiyanın tənzimlənməsinin immun mexanizminə göstərilən belə bir fizioloji təsir sayəsində, qadın orqanizmi bərpa olunur və xəstəliyin təkrarlanma riski kifayət dərəcədə azalır.

Dərman preparatı olan VOBENZİM Almaniyanın Berlin şəhərində istehsal olunur. İstehsalçı – “MUCOS Emulsionsgesellschaft GmbH.”, Almaniya.

VOBENZİM preparatının yüksək keyfiyyəti, xammala ciddi nəzarət, istehsal prosesinə və buraxılan son preparata nəzarət Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının direktivlərinə uyğun təmin olunur.

Yuxarı