Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
AZ Vobenzim Vobenzim daha nəyə qadirdir

VOBENZİM DAHA NƏYƏ QADİRDİR

 

Enzimlər – təbiətin ecazkar məhsuludur. Yer kürəsində yaşayan bütün bioloji canlıların həyat-fəaliyyəti enzimlərin funkiyasından asılıdır. Onların iştirakı olmadan orqanizmin rast gəldiyi hər-hansı bir təsirə qarşı immun cavab mümkün deyil. Enzimsiz hemeostaz (qanın duru vəziyyətinin saxlanılması) sistemin funksiyası mümkün deyil. Enzimlərin iştirakı olmadan iltihabi reaksiyanın gedişi effektli ola bilməz.

Vobenzim preparatının kompleks iltihabəleyhinə və immunomodulyator təsiri müxtəlif problemlərin həllinə kömək edir.

Vobenzim preparatının tərkibinə daxil olan təbii enzimlər geniş spektrlı xəstəliklərə təsir edir.

Yuxarı