Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
AZ Vobenzim Vobenzim - bu dərman preparatıdır

VOBENZİM - BU DƏRMAN PREPARATIDIR 

 

VOBENZİM dərman preparatı kimi Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Bu ona dəlalət edir ki, Vobenzimin effektifliyi elmi əsaslarla sübut olunmuşdur.

Dünyanın aparıcı alimləri və irimiqyaslı elmi-tədqiqat müəssisələri Vobenzimin praktikada istifadəsinə dair sistemli enzimoterapiyaya həsr olunmuş çoxsaylı elmi işlər aparmış, yüzlərlə elmi kitablar və monoqrafiyalar, eləcə də, praktiki vəsaitlər nəşr olunmuşdur. Təkcə Rusiya Federasiyasında “Sistemli Enzimoterapiya” mövzularına həsr olunmuş 150-dən artıq namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuş və 2000-dən artıq elmi işlər çap olunmuşdur.

Yuxarı