Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
azru
XRONİKİ YARALAR

Yara- o vaxt xroniki sayılır ki, adekvat müalicənin aparılmasına baxmayaraq, sağalma prosesinin əlamətləri özünü biruzə vermir. Adətən, belə yaralar ətraf mühitin faktorları ( yüngül dəri zədələnmələri və yanıqlar) ilə əlaqədar olmur. Onların yaranma səbəbi, əsasən, orqanizmin daxilində olur. Toxumalarda mübadilə prosesi pozularaq, onların zədələnməsinə səbəb olur. Bu cür metabolizm pozğunluqları, yaranın normal sağalma prosesini ləngidə bilər və ya tam dayandıra bilər. Ən çox təsadüf edilən sağalmayan yaralar növünə - trofiki yaralar, pəncələrin diabetik yaraları, yataq yaraları və s. aiddir. Xroniki yaraların ilk əlamətləri baş verdikdə, düzgün diaqnoz qoyulmalı və həmin vaxt adekvat müalicə aparılmalıdır.

Sizdə sağalmayan xroniki yara var?

Antibiotiklə və müxtəlif mazlarla aparılan müalicə effektsizdir?

Narahat olmayin!

Aparılan müalicə kompleksinə Sistemli Enzimoterapiya preparatları (Vobenzim 5-7 tab. X 3 dəfə; və Flogenzim 3 tab. X 3 dəfə) əlavə etməklə, yaraların sağalmasına şərait yarada bilərsiniz.

Nəzərinizdən qaçırmayın! Sistemli Enzimoterapiya preparatları uzun müddət təyin olunur. Qəbul qaydası ilə tanış olun.

Yuxarı