Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
azru

Pulmonologiya

 

Vobenzimin ağciyər – Bronx xəstəliklərində effektivliyi, onun iltihabəleyhinə və bronxolitik təsiri ilə izah olunur.

Bronxial Astma xəstəliyinin klinika – patologenetik variantından və xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq, bazis müalicəsi fonunda (iltihabəleyhinə və bronxolitik təsir göstərən inhaliyasion preparatlarla birlikdə və membrana stabilləşdirici effekt göstərən inhalyasion preparatlarla birlikdə, kortikosteroidlərlə infuziya, həb şəkilli bronxolitiklərlə) Vobenzim 7 həbdən gündı 3 dəfə təyin edilir.  Sistemli Enzimoterapiya fonunda bəlğəmdə eozinofillərin sayının azalması (müalicədən əvvəl – 0,18%, müalicədən sonra – 10%), bronxların keçiriciliyinin xüsusi orta göstəricisinin isə artması (müalicədən əvvəl – 0,08, müalicədən sonra – 0,11) müşahidə olunmuşdur. Kliniki olaraq, Bronxial Astma tutmalarının sayının 27% azalması və tutmaların daha tez keçməsi qeyd edilmişdir.

Ağciyərin Xroniki Obstruktiv xəstəliyində Vobenzimin bazis terapiyası fonunda antibakterial, inhalyasion, bronxolitiklər, mukolitik preparatlarla kompleks şəklində 7 həbdən gündə 3 dəfə təyin edilməsi, bəlğəmdə leykositlərin sayının azalmasına (görüş sahəsində 25-30 saydan 2-həftə müalicədən sonra 10-15 olmuşdur) səbəb olmuşdur. Eyni zamanda, bronxların keçiriciliyinin yaxşılaşması (0,075 – müalicədən əvvəl; 0,105 - müalicədən sonra) da müşahidə olunmuşdur.

Klinik olaraq, bütün xəstələrdə bəlğəmin ifrazatı aydın şəkildə yaxşılaşmışdır (hər beş xəstədən birində 2-3 dəfə).

Marketing xidmetleri

 
Yuxarı