Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
AZ Daha ətraflı

VOBENZİM – BU DƏRMAN PREPARATIDIR

Vobenzim dərman prepatı kimi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində Dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Bu, o deməkdir ki, Vobenzimin effektivliyi elmi əsaslarla sübut edilmişdir.

İrimiqyaslı Elmi- Tədqiqat mərkəzləri və institutlarının aparıcı məşhur alimləri Sistemli Enzimoterapiyaya həsr olunmuş  minlərlə elmi işlər aparmış, yüzlərlə kitablar, monoqrafiyalar, praktiki vəsaitlər yazmış və Vobenzimin qəbulu haqqında praktiki təcrübələrinin nəticələrini nəşr etdirmişlər. Təkcə Rusiya Federasiyasında “Sistemli Enzimoterapiyaya” həsr olunmuş 150- dən artıq dissertasiya müdafiə olunmuş, 2000- dən artıq isə elmi işlər dərc edilmişdir.

 

Yuxarı