Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda

XRONİKİ FORMALI İLTIHABİ GİNEKOLOJİ VƏ UROLOJİ XƏSTƏLİKLƏRİN, EYNİ ZAMANDA, ONLARIN KƏSKİNLƏŞMƏ DÖVRÜNDƏ KOMPLEKS MÜALİCƏ ÜÇÜN

PROBLEMLƏRİN HƏLLİ - ORQANİZMİN BƏRPASI

İltihabi cavabı effektli və təhlükəsiz optimizə edir

Ümumi və Yerli immuniteti tənzimləyir

Antibakterial müalicənin effektini artırır

Daha ətraflı

QƏBUL QAYDALARI

Preparat yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl və ya yeməkdən 2 saat sonra,
ağızda çeynəmədən 200 ml su ilə qəbul etmək məsləhət görülür.

Kəskinləşmə dövründə
Xroniki xəstəliklərin residivləşməsinin profilaktikası üçün
Xroniki uzunsürən xəstəliklərdə
Antibiotiklərlə birlikdə qəbulu

Preparat, adi hallarda, 5 tabletka dündə 3 dəfə olmaqla 2 həftədən az olmamaqla təyin edilir. Xəstəliyin yüksək aktivlik dərəcəsində doza artırıla bilər – 7 – 10 tabletkadan gündə 3 dəfə olmaqla - 2- 3 həftə, sonra doza azaldılaraq 5 tabletkadan gündə 3 dəfə olmaqla 2 – 3 ay təyin edilir. Xəstəliyin aktivlik dərəcəsini və müalicənin müddətini həkim təyin etməlidir.

5 tabletka

gündə 3 dəfə

2 həftədən artıq müddətə

Preparat 3 tabletka gündə 3 dəfə olmaqla 1,5 ay müddətinə ildə 2-3 kurs təyin edilir. Xəstəliyin aktivlik dərəcəsini və müalicənin müddətini həkim təyin etməlidir.

3 tablet

gündə 3 dəfə

1,5 ay

Preparat 5 tabletka gündə 3 dəfə olmaqla 3-6 ay kursla təyin edilir. Xəstəliyin aktivlik dərəcəsini və müalicənin müddətini həkim təyin etməlidir.

5 tablet

gündə 3 dəfə

3-6 ay

Vobenzim preparatını antibiotiklərlə terapiyanın bütün kursu ərzində 5 tabletdən gündə 3 dəfə olmaqla təyin edilir. Bağırsaqların mikroflorasının (biosenozunun) bərpa edilməsi məqsədi ilə, antibiotiklə müalicə kursu bitdikdən sonra, Vobenzim preparatı 3 tabletdən gündə 3 dəfə olmaqla 2 həftə ərzində qəbulunu davam etdirmək məsləhət görülür.

5 tablet

gündə 3 dəfə

antibiotiklərin qəbulu müddətini həkim təyin edir.

Ətrafli

KLİNİKİ SÜBUT

Hal – hazırda istehsal olunan “VOBENZİM” dərman prepartının formulasını icad etmək üçün müxtəlif xəstəliklərlə olan 2489 – xəstə üzərində 6 - irimiqyaslı kliniki elmi – tədqiqat işi aparılmışdır. Sistemli Enzimoterapiyanın praktikada 50 illik kliniki təcrübəsinin nəticəsi, onun yüksək effektivliyini və fizioloji təsirini sübut etmişdir.

ƏTRAFLI

“VOBENZİM” NECƏ TƏSİR EDİR

ƏTRAFLI

ENZİM NƏDİR?

Enzimlər – həyatın əsası və təbiətin ecazkar qurucularıdır. Orqanizmin həyat – fəaliyyətini təmin edən bütün proseslər zülalların xüsusi molekulası olan enzimlərin hesabına baş verir, sürətlənir və tənzimlənir.

Təssüflər olsun ki, çoxsaylı xoşagəlməz faktorların (ekologiya, düzgün qidalanmamaq, stress halları, siqaret çəkmək, alkoqollu içkilərin qəbulu, çoxsaylı dərman preparatları kursları və s.) hesabına, enzimlər özünün ilkin effektini itirir və ona görə də, onlar daimi xaricdən qəbul olunmalı və yenilənməlidir.

Belə bir şəraitdə, bizim orqanizm özünün istehsal etdiyindən daha çox enzim tələb edir.

ƏTRAFLI

VOBENZİM PREPARATININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ

İltihabi reaksiyanın daha effektli və təhlükəsiz gedişini təmin edir.

Tərkibin 100% təbii mənşəli olması hesabına, zədələnmiş hüceyrə və toksinlərin orqanizmdən çıxarılmasını sürətləndirir.

Orqanizmi bərpa edir
Xəstəliyin residiv riskini azaltmasının davamı olaraq – İ mmun sistemi möhkəmləndirir.

Bütün orqanizmə, o cümlədən, latent şəkildə gedən proseslərə sistemli təsir edir.

Fizioloji və təhlükəsiz təsir göstərir
Antibiotiklərlə birlikdə qəbulu – mikrobların və onların koloniyalarının pərdələrini dağıtmaqla bakteriyaların rezistentliyini zəiflədir.

Adətetmə halları yaratmır

Xroniki xəstəliklərin profilaktikası üçün və sağlamlığı qorumağa yetərlidir.
ƏTRAFLI

VOBENZİM PREPARATININ TƏRKİBİ 100% TƏBİİ MƏNŞƏLİDİR.

“VOBENZİM” dərman preparatının tərkibinə daxil olan enzimlərin hamısı 100%-təbii mənşəlidir.

Təbii tərkibli “Vobenzim” dərman preparatının mühüm üstünlüklərinin əsas vəzifələri, güclü təsirə malik çoxsaylı dərman prepatlarının və eyni zamanda, ətraf mühitin zərərli (ekologiya, stress, qeyri-sağlam həyat -tərzi və s.) təsiri nəticəsində zəifləmiş orqanizmin bərpasını təmin etməsidir.

ƏTRAFLI

ƏKS GÖSTƏRİŞİ VAR. PREPARATIN QƏBULU HAQQINDA TƏLİMATLA DİQQƏTLƏ TANIŞ OLUN. MÜTLƏQ HƏKİMLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞİN.

Saytda yerləşdirilən məlumatlatlar informasiya xarakterlidir,

həkimin məsləhəti kimi qəbul edilə bilməz və ya onu dəyişə bilməz.